Atletski tabor Osilnica, 6. - 10.8.2018

Drugo leto zapored je Atletska zveza Slovenije pripravila atletski tabor za mlade, atlete do vključno kategorije U16. Tabora se je udeležilo 16 mladih atletinj in atletov AK Krka in trener Mišo Matijević. Tudi tokrat so za svoj športni poligon izbrali Osilnico ob Kolpi in tamkajšnji Hotel in športni center Kovač.
20180808 090741
Galerija Tabor Osilnica 2018: T U K A J 

V petih dneh so štirje atletski trenerji za mlade atletov izvedli pester program, ki se je dotaknil različnih vidikov športnega treniranja pa tudi splošnega razvoja otrok in mladih. Tako smo izvedli 5 treningov, od tega dva skupna, trikrat pa so bili atleti razdeljeni v dve skupini (»eksplozivci«, »tekači«). Na vseh treningih so mladi izkazovali veliko stopnjo odgovornosti in želje po razvoju, napredku. Letos smo v program dodali tudi tekmovanje: ekipni atletski miting kot tisti osebni boj, kjer preizkušaš svojo pripravljenost s tem, da se pomeriš s svojim (športnim) prijateljem. Tekmovanje v petih disciplinah je bilo zastavljeno v skladu z naslednjo idejo: mladi se morajo boriti in s tem dokazovati svoje zmožnosti, znanje, želeti si morajo premagati vsakogar, želeti si morajo zmagati ob tem pa vsak rezultat sprejeti kot pokazatelj trenutne pripravljenosti in hkrati smerokaz za delo v prihodnje. Ker pa smo ljudje družabna bitja in smo skupnosti tudi (tako ali drugače) odgovorni, je bilo tekmovanje ekipno, pri čemer so se med disciplinami tekmovalci znotraj ekip razporedili sami. Boji so bili zanimivi, borbeni, ekipni duh je tudi naredil svoje, tako je miting vsa pričakovanja vsekakor izpolnil.

Naslednji sklop vsebin je bil usmerjen v zavedanje sebe kot športnika. Temu so bili namenjeni večerni ali popoldanski pogovori o različnih športnih temah (treniranje, predanost, doping, tekmovanje...) ter ogled filma Tekač (zgodba Jesse Owensa) s pogovorom po filmu. Zadnji sklop vsebin, nikakor ne najmanj pomemben, pa je bil usmerjen v samozavedanje, v spoznavanje sebe kot družbenega bitja, kot enega izmed. Poleg rednega samovrednotenja smo vpeljali razne socialne igre in posebno delavnico »vodenje slepega«.

Če lahko k temu dodamo še to, da so lahko neomejeno uporabljali notranji 25 metrski bazen, seveda, po želji tudi namakanje v reki (kar je bila v danih vremenskih pogojih nezanemarljiva okoliščina), preizkus v adrenalinskem parku, veslanje po reki Kolpi, spremljanje EP v Berlinu..., lahko razumemo, da so mladi atleti v teh petih dnevih ogromno doživeli, se naučili in spoznali. In ko so zadnji dan, ob poslavljanju, poslušali, kako se med sabo sprašujejo na katerem tekmovanju se bodo srečali, so vedeli, da je bil tabor uspešen.

Organizatorji so še dodali: "Trem, ki so tabor izvedli že lani (Ivan Kukovič, Šentjur, Boris Podpečan, Celje in Tomaž Mikeln, Piran) se je pridružil še Mišo Matijević, AK Krka Novo mesto. Nov človek, nove ideje, nove delovne roke, dodana kvaliteta. Preprosto in učinkovito ter nova energija in zagon za načrtovanje tabora za prihodnje leto."

Zadnjič posodobljeno (Sob, 11 Avg 2018 16:32)